Unha asociación que nos aporta utilidades para o noso traballo como intérpretes e docentes.

Unha asociación que quere ser de utilidade para a nosa contorna social.

Unha asociación que quere ser expresión do mundo da arpa en Galicia.

Unha asociación que ofrece soporte ás iniciativas das asociadas.

Xunta directiva

  • Rodrigo Romaní, presidencia.
  • Beatriz Martínez, secretaría.
  • Felipe Alonso, tesourería.
  • Alba Barreiro, vogalía.